20 Gezonde Detox Smoothie Recepten Voor Een Gezond Lijf

Gepubliceerd jul. 08, 22
6 min read

Smoothie & Lunchbar

Nieuwsbrief Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De 3 beste smoothies voor een glowing skin!. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www. Snel gezond. thuisbezorgd.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

Wow Smoothies - 100% Natuurlijk, Gezond & SnelSmoothies & Fruit

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens Takeaway. com verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing. 125 Groene Smoothie Recepten Review.

Smoothiebox Bestellen

Smoothies: Recepten Voor De Perfecte Smoothie125 Groene Smoothie Recepten Review

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen en de Klanten. Restaurants verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Restaurants'. 1. Definities Aanbod : het product- en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Klant via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld. Bestelling : een bestelling van de Klant via het Platform bij het Restaurant van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform. Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling. Platform : de website(s), apps, tools en andere apparaten van Takeaway (Snel gezond). com en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Groene Smoothie, Een Hype Of Echt Gezond?

Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Takeaway. com is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

4. Het Aanbod Takeaway. Verse sapjes en smoothies. com publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie. Takeaway. com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken.

Smoothies Bezorgd

Takeaway. com geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Takeaway. com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform. 5. De Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

com de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen. De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. In geval van een “Afhaal” of “Uit eten” Bestelling is een adres niet nodig. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Takeaway.

Makkelijke Smoothies

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Takeaway. com. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Smoothie BestellenSmoothie Bowl Recept

com wordt uitgevoerd namens het Restaurant, kan Takeaway. com bezorgkosten rekenen aan de Klant. De actuele bezorgkosten worden op het Platform vermeld voordat een klant een Bestelling plaatst. Een factuur voor deze bezorgkosten kan bij Takeaway (3 gezonde smoothies). com worden aangevraagd. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Takeaway.

Wow Smoothies - 100% Natuurlijk, Gezond & Snel

In geval de klant een “Uit eten” Bestelling plaatst wordt van hem verwacht dat hij aanwezig is bij of binnen het Restaurant (of het terras) op het moment van bestellen totdat de Bestelling bij hem geleverd wordt. Het plaatsen van een “Uit eten” Bestelling geeft geen garantie aan de Klant op een snellere levering dan aan andere klanten - Smoothie Bestellen.

com en het Restaurant op grond van geldende wet- en regelgeving de Klant om identificatie. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, worden in ieder geval de alcoholische producten van de Bestelling niet geleverd, en staat het Takeaway. com en het Restaurant tevens vrij om de Bestelling in zijn geheel te weigeren.

Hoe Gezond Zijn Smoothies éCht?

Takeaway. com aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Na het plaatsen van de Bestelling kan de Klant naar eigen goeddunken kiezen voor het geven van een Fooi aan een koerier via de beschikbare online betaalmethoden. Het geven van Fooi kan mogelijk niet beschikbaar zijn in geval van een “Afhaal” of “Uit eten” Bestelling.

Makkelijke Smoothie Recepten20 Gezonde Detox Smoothie Recepten Voor Een Gezond Lijf

com. Takeaway. com zal daarbij alleen optreden als tussenpersoon en overdrager van de Fooien. Takeaway. com zal de Fooi overmaken aan de koeriers als deze direct door Takeaway. com zijn ingeschakeld. Als een koerier niet via Takeaway. com maar rechtstreeks door het Restaurant wordt ingeschakeld, maakt Takeaway - smoothies bestellen. com de Fooi over naar het Restaurant en is het Restaurant verplicht de Fooi aan de koerier uit te betalen.

Fruit Smoothies

com kan de overdracht van de Fooi van het Restaurant naar de koerier niet garanderen of hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Nadat de Klant een bevestiging van het betalen van de Fooi heeft ontvangen, kan de Fooi niet meer worden terugbetaald of geretourneerd (makkelijke smoothie recepten). 6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden.

com worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is. Bestel alles voor je smoothies online. Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Onze Tip: Maak Een Smoothie Met Drinkvoeding!

com besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren. Takeaway. com heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens (Iedereen aan de Smoothies). Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Takeaway.
gezond thuisbezorgd

Makkelijk gezond

smoothie ingedrienten

7. Betaling Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5. 1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

Meer van Gezondheid tips

Navigation

Home

Latest Posts

Fysiotherapeut Tiel

Published Mar 26, 23
7 min read

Manueel Therapie

Published Mar 25, 23
3 min read

Fysiotherapie

Published Mar 15, 23
7 min read